Turkish Air Force MFI-395 Super Mushshak

0
953
Photo 4206
Photo 4206

Turkish Air Force MFI-395 Super Mushshak, Reg: 21-001 – Photo by Zohaib Malik